آمار محاسبات خودکار سامانه

تعداد دوره‌ها: -10

تعداد شماره‌ها: -18

تعداد مقالات: -129

تعداد نویسندگان: -273

تعداد مشاهده مقاله: -17,709

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: -14,101

نسبت مشاهده بر مقاله: -137.28

نسبت دریافت فایل بر مقاله: -109.31

تعداد مقالات ارسال شده: -271

تعداد مقالات رد شده: 133

درصد عدم پذیرش: 49

تعداد مقالات پذیرفته شده: -118

درصد پذیرش: -44

زمان پذیرش (روز): -67

تعداد پایگاه های نمایه شده: -9

تعداد داوران: -302

 

 

                                                                                     

                                                         

 این نشریه با همکاری انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران منتشر می‌شود.

 دو فصلنامه علمی مطالعات پلیس زن: از سال 1387به صورت دو فصلنامه با اعتبار علمی منتشر می‌شود.این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، درصدد ارائه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح ها پژوهشی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب یا روش جدید حل مسائل و توسعه علوم حوزه علوم اجتماعی،انتظامی،روانشناسی و علوم پلیسی با دو ویژگی اصالت و ابداع می باشد. جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی نشریه در قالب مجله الکترونیکی تولید شده است و در سامانه یکپارچه نشریات ناجا به آدرس http://ps.jrl.police.irموجود می باشد.

 

 درباره دوفصلنامه مطالعات پلیس زن

 •    اولین سال انتشارسال 1387
 • اعتبار سابق نشریه: علمی – ترویجی
 • فرمت چاپی و الکترونیکی
 • شاپا چاپ: 0993-2717
 • شاپا الکترونیکی:1000-2717
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپدوفصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: علوم اجتماعی-پلیسی
 • نوع مجله: علمی 
 • نوع  داوریداوری بسته  و حداقل 2 داور
 • میانگین زمان داوری:  کمتر از 3 ماه
 • روش مأخذنویسی: APA ویرایش 2021-2020
 • ایمیل مجله:     pukosar@police.ir
 • نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی،مروری و مطالعه موردی 
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات دسترسی به متن کامل مقالات باز و دریافت رایگان

 

  

 نشریه مطالعات پلیس زن بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 در سال 1399 موفق به کسب رتبه ب شده است.

 

 قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

جهت تسریع در امور بررسی در هیئت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و بعد اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

 قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

 با توجه به تصمیمات هیئت تحریریه محترم مجله خواهشمند است از ارسال همزمان چندین مقاله با نویسندگان مشترک به دفتر مجله خودداری بفرمایید. همچنین از یک نویسنده در سال فقط یک مقاله در دست بررسی و در صورت پذیرش چاپ می شود.

دوفصلنامه مطالعات پلیس زن به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابهت یاب استفاده می کند.

download 

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به دو فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به دوفصلنامه ارسال نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

    Creative Commons License   

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400 

1. ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

صفحه 3-19

محمد زارع آبندانسری؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


2. بزه دیده شناسی آبی در سایه پدیده جهانی قتلِ زنان (فمساید)

صفحه 23-40

مهدیه وجدانی فخر؛ شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا


6. رابطه مدیریت بدن و امنیت اجتماعی با نقش میانجی مصرف رسانه‌ای زنان شهر شیراز

محمد صادق افروزه؛ حلیمه میرشکاران؛ حمید رضا صفری جعفرلو


ابر واژگان

نشریات مرتبط