کلیدواژه‌ها = شیراز
تعداد مقالات: 2
1. علل زمینه ساز بزه دیدگی اطفال در پرتو نظریه خشونت خانگی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-77

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ زهرا محمودی صالح آباد


2. بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-87

مریم فرج پور؛ احمد علی گودرزی؛ احمد ایزدی