کلیدواژه‌ها = بینش نسبت به فرآیند ارتباط
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارت‌های ارتباطی در کنترل خشم پلیس زن

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 45-60

راشن عبدالهی؛ وحیده سادات فرخجسته؛ حاجیه رجبی فرجاد