کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 23
1. ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-19

محمد زارع آبندانسری؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


2. عوامل موثر بر ارتکاب جرائم خرده فروشی و توزیع مواد مخدر در بین زنان (مطالعه موردی: زنان شهرستان سمنان)

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 275-298

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.12.3

اکرم عاملی؛ علی جهانگیرپورنودهی؛ عباس نادعلی؛ ابراهیم قربانی


3. بررسی نقش اعتماد اجتماعی در امنیت اجتماعی زنان(مورد مطالعه: زنان 64-15 ساله شهر بابل)

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-15

زهرا نجفی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ منوچهر پهلوان


4. اثر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان شهر یاسوج با نقش میانجی احساس امنیت

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-44

سیده فائزه موسوی؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد صادق افروزه


5. بررسی نظام مند پژوهش‌های حوزه انتظامی و امنیتی زنان در ایران

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-67

ناهید حسینی؛ ابوالفضل پورمنافی


6. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان به پلیس زن

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-194

سمیه تنهایی سیس؛ فریبا شایگان؛ عاصمه قاسمی


8. بررسی عوامل موثر بر ارتقای مشارکت سیاسی زنان شهر قزوین

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 180-195

محمد مهدی مظفری؛ کلثوم روشن قیاس؛ حسین بختیاری


9. رابطه تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفی مردان متاهل، با نگرش نسبت به خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-13

رعنا محمدزاده اسماعیلی؛ افسانه قنبری پناه؛ پریسا تجلی


11. بررسی عوامل موثر بر اعتماد زنان به پلیس در محله سرآسیاب تهران

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-57

منصوره اعظم آزاده؛ آرزو صادقی ولنی


12. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن در پارکهای شهر ایلام

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-74

مسعود صفائی پور؛ فاطمه پیری


13. بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-87

مریم فرج پور؛ احمد علی گودرزی؛ احمد ایزدی


14. بررسی رابطه بین سبک زندگی و سبک‎های تصمیم‎گیری زنان پلیس شهر تهران

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-19

راشن عبدالهی؛ وحیده السادات فرخجسته


16. بررسی تقویت ارزش‌های فرهنگ زنانه در مدیریت و کنترل اغتشاشات با مطالعۀ رویکرد جامعه‌محوری پلیس

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 18-32

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی کریمی‌خوزانی


17. عرصه‌های حضور نظامی زنان در حکومت علوی

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 56-77

رقیه السادات مؤمن؛ نهله غروی نائینی؛ طوبی شاکری گلپایگانی


19. بررسی وضعیت فردی- اجتماعی زنان معتاد ساکن در کمپ ترک اعتیاد

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-92

طاهره نوری؛ ظریفه رمضانی؛ سارا بن سعید


20. نقش پلیس زن در مبارزه با مواد مخدر در بین زنان و کودکان

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 32-52

زهرا نوبهار؛ فریبا شایگان


21. احساس امنیت زنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-14

محمد حسن شربتیان؛ پروانه دانش


22. بررسی علل طلاق از سوی زنان متقاضی طلاق در شهر همدان

دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-84

نیره جاویدا نی


23. بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد

دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-103

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سیمین ترکی