کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی : اعتماد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد زنان به پلیس در محله سرآسیاب تهران

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-57

منصوره اعظم آزاده؛ آرزو صادقی ولنی