کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر ارزش های فرهنگی جوانان شهر سنندج

دوره 2، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 21-40

امجد هدایت؛ محمد خالدیان


2. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بروز پدیده طلاق

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 88-112

ابراهیم طریقی