کلیدواژه‌ها = منزلت اجتماعی پلیس زن
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر استان اردبیل به شغل پلیسی

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-41

رقیه دیندار بوسجین؛ مجتبی ستوده گندشمین