کلیدواژه‌ها = پلیس
تعداد مقالات: 11
1. ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-19

محمد زارع آبندانسری؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


2. طراحی الگوی جامع تربیت روانشناختی جامعه شناختی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-94

اکبر رضا زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا پویافر


3. بررسی عوامل موثر بر اعتماد زنان به پلیس در محله سرآسیاب تهران

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-57

منصوره اعظم آزاده؛ آرزو صادقی ولنی


4. بررسی رابطه بین سبک زندگی و سبک‎های تصمیم‎گیری زنان پلیس شهر تهران

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-19

راشن عبدالهی؛ وحیده السادات فرخجسته


6. بررسی تقویت ارزش‌های فرهنگ زنانه در مدیریت و کنترل اغتشاشات با مطالعۀ رویکرد جامعه‌محوری پلیس

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 18-32

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی کریمی‌خوزانی


8. بررسی آموزش زنان پلیس در یگان ویژۀ ایالات‌متحده آمریکا

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-130

محمدرضا نایاب؛ محسن سوری؛ سینا شفیعیان


9. بررسی نقش پلیس در پیشگیری انتظامی از خشونت خانگی

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-46

محمد قادری‌نیا؛ محمد باهو؛ مجید نعیم یاوری


11. جایگاه شغل پلیسی در بین کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

دوره 1392، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 70-83

فاطمه سمیعی؛ سیمین حسینیان؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ علیرضا صادقیان؛ شکوه شفایی