کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 5
1. اثر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان شهر یاسوج با نقش میانجی احساس امنیت

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-44

سیده فائزه موسوی؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد صادق افروزه


2. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان به پلیس زن

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-194

سمیه تنهایی سیس؛ فریبا شایگان؛ عاصمه قاسمی


3. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن در پارکهای شهر ایلام

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-74

مسعود صفائی پور؛ فاطمه پیری


4. بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-87

مریم فرج پور؛ احمد علی گودرزی؛ احمد ایزدی