تعداد مقالات: 129

-24. مقایسه احساس امنیت زنان و مردان در برابر اتباع بیگانه

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-22

فریبا شایگان


-21. احساس امنیت زنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-14

محمد حسن شربتیان؛ پروانه دانش


-20. بررسی علل شکل‌گیری چرخه کودک آزاری (با تأکید بر نظر کارشناسان)

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-23

غلامرضا محمدنسل؛ زهرا محمدنسل


-19. بررسی احساس امنیت زنان در پارک‌های شهری با تأکید بر شاخص‌های محیطی (کالبدی) و اجتماعی (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-29

مسعود صفائی پور؛ فاطمه پیری؛ سعید امانپور؛ علی شجاعیان


-18. بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق

دوره 1395، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26

سمانه محمدپور


-16. شناسایی عوامل مؤثر بر آسیب‌های طلاق والدین در پسران تحت حضانت مادر

دوره 1396، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28

مهرداد حاجی‌حسنی؛ عباس رئیسی سرتشنیزی


-15. بررسی رابطه بین سبک زندگی و سبک‎های تصمیم‎گیری زنان پلیس شهر تهران

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-19

راشن عبدالهی؛ وحیده السادات فرخجسته


-12. رابطه تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفی مردان متاهل، با نگرش نسبت به خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-13

رعنا محمدزاده اسماعیلی؛ افسانه قنبری پناه؛ پریسا تجلی


-10. اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-17

نرگس اسلامی؛ رسول حشمتی؛ خلیل اسماعیل پور


-9. اثربخشی مشاوره راه حل‌محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق

دوره 13، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 20-36

آرزو مجرد؛ حسین قمری کیوی؛ احمدرضا کیانی


-8. بررسی تاثیر امنیت اخلاقی بر همبستگی و وفاق اجتماعی

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 14-27

علی فلاحی؛ مجید کفاشی


-7. چالش‌های فقهی- حقوقی تصدی مناصب انتظامی توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-31

فریبا شایگان؛ نرگس مباشر مقدم؛ فاطمه محمد قلی‌ها


-6. بررسی تقویت ارزش‌های فرهنگ زنانه در مدیریت و کنترل اغتشاشات با مطالعۀ رویکرد جامعه‌محوری پلیس

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 18-32

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی کریمی‌خوزانی


-5. بررسی اثر تمرینات جسمی و ذهنی بر نیم رخ چربی سرم خون زنان پلیس

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 18-27

محمد حسنی؛ مهدی شریفیان؛ معصومه رجبی


-4. بررسی ادراک دانشجویان از احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-35

عبدالحسین کلانتری؛ رویا جهانبخش؛ داود شهپری


-3. تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر ارزش های فرهنگی جوانان شهر سنندج

دوره 2، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 21-40

امجد هدایت؛ محمد خالدیان


-1. عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر استان اردبیل به شغل پلیسی

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-41

رقیه دیندار بوسجین؛ مجتبی ستوده گندشمین


0. پیشگیری از شکستگی استرسی استخوان در زنان نظامی: مطالعه مروری نظام‌مند

دوره 1392، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-40

ساره صمدی؛ نیما سلیمان‌زاده اردبیلی