تعداد مقالات: 129

52. تحلیلی جامعه شناختی از اولین زن قاتل سریالی در ایران

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-77

رضا عبدالرحمانی


53. بررسی رابطه هویت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-77

اکرم مستوفی


56. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن در پارکهای شهر ایلام

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-74

مسعود صفائی پور؛ فاطمه پیری


57. بررسی علل طلاق از سوی زنان متقاضی طلاق در شهر همدان

دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-84

نیره جاویدا نی


58. مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی

دوره 13، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-81

علی محمد رضایی؛ هاشم ادیبان؛ فرشته میرزاده کوهشاهی


59. جایگاه شغل پلیسی در بین کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

دوره 1392، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 70-83

فاطمه سمیعی؛ سیمین حسینیان؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ علیرضا صادقیان؛ شکوه شفایی


60. الزامات و بایسته های اخلاقی پلیس زن شاغل در یگان ویژه با تکیه بر سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی)

دوره 1395، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-93

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ سودابه خواجه حسنی


61. بررسی وضعیت فردی- اجتماعی زنان معتاد ساکن در کمپ ترک اعتیاد

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-92

طاهره نوری؛ ظریفه رمضانی؛ سارا بن سعید


62. عرصه‌های حضور نظامی زنان در حکومت علوی

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 56-77

رقیه السادات مؤمن؛ نهله غروی نائینی؛ طوبی شاکری گلپایگانی


63. علل زمینه ساز بزه دیدگی اطفال در پرتو نظریه خشونت خانگی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-77

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ زهرا محمودی صالح آباد


66. بررسی نقش ارزش‎های دینی خانواده در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر تبریز

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 68-82

آیت اله فتحی؛ نورمحمد رضائی؛ بابک موسوی فر؛ رباب جلیز


67. مسئولیت مدنی سرپرست در قبال بزهکاری اطفال در نظام حقوقی ایران

دوره 1396، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 70-86

حسین سبحانی؛ امین امیرحسینی


68. شناسایی علل فرار دختران از منزل در استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 73-82

تورج رستمی؛ محمدرضا آمویی؛ زهرا کاکای


69. بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-87

مریم فرج پور؛ احمد علی گودرزی؛ احمد ایزدی


70. بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده از آنان

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 78-92

صغری ابراهیمی قوام؛ متین خطیب زاده


71. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 78-94

علیرضا حیدرنژاد؛ قاسم قنبری؛ محسن صفی پور


72. جایگاه پلیس زن در تأمین امنیت جامعة اسلامی

دوره 13، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 82-96

رؤیا فرزین راد؛ محمد عترت‌دوست


73. بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد

دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-103

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سیمین ترکی


74. بررسی رابطۀ بین تاب‌آوری، هیجان‌خواهی، ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-114

زهرا شوری؛ حسن شمس اسفند آباد


75. نقش تعارضات بین والدین در اعتیاد فرزندان در شیراز

دوره 1395، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 94-113

شعله بحرانی