اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز نشریه پلیس زن

 

چاپ و نشر آخرین دستاوردهای پژوهشی اصیل و بدیع (با ویژگی نوآوری) در زمینه ‌ها و شاخه های مختلف انتظامی، اجتماعی،جامعه شناسی  از مهم‌ترین اهداف این مجله است. این مقالات تکراری نبوده و قبلا در مجلات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده‌اند. با نشر این مقالات در نظر است که با تولید علم، آخرین یافته‌های علمی در زمینه های مورد نظر در معرض دید صاحب نظران، کاربران دانشگاهی و مدیران در حوزه های مختلف و ... قرار گیرد.

 

از جمله اهداف و چشم انداز نشریه:

1- تبیین نقش زنان در فرایندهای انتظامی- اجتماعی ، روان شناختی و جامعه شناختی

2- توسعه دانش انتظامی- اجتماعی کاربردی درحوزه زنان، کودکان و خانواده در کشور

3- ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور

4- ارتقاء سطح علمی و کاربردی

5- توسعه پژوهش های مرتبط با زنان از منظر انتظامی-اجتماعی، روان شناختی و جامعه شناختی

6- انتشار دستاوردهای برجسته، یافته‌ها و نظریات جدید علمی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

7- ارائه نتایج فعالیت‌های پژوهشی محققان و دانشجویان

8-آسیب شناسی مسائل جامعه شناختی یا روان شناختی و ارائه راهکارهای برگرفته از توصیه های اسلام

9- تامین نیاز علمی اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران و فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل آرا و اندیشه ها