تماس با ما

نشانی: تهران، ابتداى بزرگراه شهید خرازى، خیابان شهید جدى اردبیلى، دانشگاه علوم انتظامی امین، مجتمع آموزشی زنان پلیس، معاونت پژوهش، دفتر دوفصلنامه علمى مطالعات پلیس زن

 

آدرس سامانه: http://ps.jrl.police.ir

 

آدرس الکترونیکی (رایانامه نشریه): pukosar@police.ir

 

شماره تماس:  ۰۲۱۴۸۹۳۱۸۶۴     نمابر: ۰۲۱۴۸۹۳۱۸۶۰

 

 

 

 

 

درصورت بروز هرگونه مشکل و یا پرسشی درباره ارسال مقاله از طریق سامانه و یا سایر موضوعات از طریق فرم زیر، درخواست خود را ارسال فرمایید.


CAPTCHA Image