فرایند پذیرش مقالات

 برای مشاهدۀ فرآیند پذیرش مقالات اینجا کلیک کنید

فرایند پذیرش مقالات:

1-       ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

2-      بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان مجله

3-        ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران

4-      انتخاب داوران توسط اعضای هیئت تحریریه  و سردبیر

5-       ارسال مقاله برای داوری

6-       بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری و دریافت نتایج داوری

7-      بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران

8-       اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

9-       داوری نهایی، تعیین وضعیت مقاله، جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر مجله

10-  در صورت عدم پذیرش  و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح مجدد به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت زمان تعیین شده می باشد.

11-  در صورت پذیرش به مرحله ویرایش علمی و ادبی ارسال می شود.

12-  پس از انجام ویرایش علمی و ادبی ، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

13-   قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

14-   اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

15-   انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی